Działając zgodnie z prawem, pragniemy Cię poinformować iż:
Administratorem danych osobowych jest Remont4you Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stefana Batorego 2 lok. 104
95-200, Pabianice
Nip: 7312085814

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem
Danych Osobowych pod adresem e-mail: kontakt@remont4you.pl
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z
funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie np. usługa newsletter
2. Realizacja Twoich zamówień

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc do momentu, w którym:
1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
3. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku
gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane
były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
Przysługuje Ci prawo żądania:
1. dostępu do Twoich danych osobowych
2. ich sprostowania
3. usunięcia
4. ograniczenia przetwarzania
5. przeniesienia danych do innego administratora
A także prawo:
1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie
danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora),

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu
nadzorczego.
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej
znajduje się lista tych podmiotów:
1. podmiot realizujący dostawę towarów
2. dostawca płatności
3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą
działalność
4. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
5. hostingodawca
6. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
7. biuro księgowe
8. podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
9. podmiot zapewniający usługi marketingowe
10. portale społeczniościowe
11. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne